ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย Nakhonthai Kwaeng Court - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

   เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย นางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์เด็กและช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในเขตอำนาจศาลแขวงนครไทย โดยได้มอบ    สิ่งของบริจาคผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ขนม กับได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)