ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย Nakhonthai Kwaeng Court - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

  เมื่อวันที่ 2๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นายวิโรจน์ มาลา นิติกรปฏิบัติการ และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆของอำเภอนครไทย โดยการนี้ทางศาลได้ แจกเอกสารความรู้ทางกฎหมายและบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการประกันตัวและบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเฮี้ย  ตำบลห้วยเฮี้ย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก. /

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.5/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ