ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

44

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีวะวงค์ นิติกรปฏิบัติการ     นายวรพล วิจิตรพงษา นิติกร และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพิษณุโลก        ในการนี้ได้มอบเอกสารความรู้ทางกฎหมายและบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการประกันตัวและบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา หมู่ที่ 6 ตำบล      บ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /
อ่านข่าว