ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

     เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีวะวงค์ นิติกรปฏิบัติการ           นายวรพล วิจิตรพงษา นิติกร นายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ และนางสาวเวณิกา ทองลา นักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอนครไทย ตามโครงการศาลแขวงนครไทยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับอำเภอนครไทย โดยมอบเอกสารและให้ความรู้และตอบข้อซักถามทางกฎหมายเรื่องการประกันตัวและบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชนที่สนใจ ณ วัดบ้านบุ่งตารอด หมู่ที่ ๖  บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
ผบ.181/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.182/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.1/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.