ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย Nakhonthai Kwaeng Court - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

43

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๐   เวลา 09.๐๐ นาฬิกา นายสุภชัย ศิริบูรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย  มอบหมายให้นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน นิติกรชำนาญการ     นายวรพล  วิจิตรพงษา นิติกรบังคับคดี และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆของอำเภอ    นครไทย โดยการนี้ทางศาลได้แจกเอกสารความรู้ทางกฎหมายและบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการประกันตัวและบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน  ณ โรงเรียนภูขัดรวม    ไทยพัฒนา หมู่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว   อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ