ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย Nakhonthai Kwaeng Court - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย  มอบหมายให้นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน นิติกรชำนาญการ      นายวรพล  วิจิตรพงษา นิติกรบังคับคดี และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถ จัดรายการวิทยุคลื่น 101.25 Mhz.  ในรายการ “ศาลแขวงนครไทยใส่ใจคุ้มครองสิทธิของประชน” โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับประจำศาล และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลแขวงนครไทยให้แก่ประชาชนได้ทราบ ณ สถานีวิทยุวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ผบ.563/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.564/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.565/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.566/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.567/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.568/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.472/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.473/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.474/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.475/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.476/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.558/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)