ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. กำหนดเปิดซองเสนอราคาและพิจารณาผลสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ