ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(งานบังคับคดีผู้ประกัน)
เอกสารแนบ