ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทย เริ่มเปิดทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
เอกสารแนบ