ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 (เปิดทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย)

อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 (เปิดทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย)


เอกสารแนบ