ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย และข้าราชการศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย และนอกจากนี้ทาง     ศาลแขวงนครไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมให้คำปรึกษากฎหมาย      และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณศาล ณ ศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   


เอกสารแนบ