ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศาลแขวงนครไทยได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคู่ความในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกันยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจาและนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น โดยมี     ผู้ ประนีประนอมประจำศาลเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย ณ ศาลแขวงนครไทย   ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ