ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมวันรพีฯ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมวันรพีฯ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลแขวงนครไทย ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อเสร็จจากพิธีสงฆ์ ได้จัดให้มีการวาง    พวงมาลาซึ่งนำโดยศาลแขวงนครไทย พนักงานอัยการ ข้าราชการตำรวจ     นายอำเภอนครไทย โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆในอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ หลังจากนั้นท่านหัวหน้าศาลฯ ได้บรรยายกฎหมายพื้นฐานแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และมอบข้าวกล่องให้กับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก/.   


เอกสารแนบ