ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ " ดอกดารารัตน์แทนความอาลัยถวายรัชกาลที่ ๙ "

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ " ดอกดารารัตน์แทนความอาลัยถวายรัชกาลที่ ๙ "
     เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย พร้อมด้วยนางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย และข้าราชการศาลยุติธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ “ดอกดารารัตน์แทนความอาลัยถวายรัชกาลที่ ๙” เพื่อประดิษฐ์ดอกดารารัตน์    อันเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติจากนายชยกร ยวงใย อาจารย์ประจำโรงเรียนนครไทยวิทยาคม มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ