ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี  ผู้พิพากษา   หัวหน้าศาลแขวงนครไทย นางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย และข้าราชการศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนถวายพระพรฯ ร่วมกับ               อำเภอนครไทย นอกจากนี้ทางศาลแขวงนครไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ   ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ณ ศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ