ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
      เมื่อวันที่  18 สิงหาคม ๒๕๖๐   เวลา 10.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม  ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ นายธวัชชัย ธูปทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบิดาของนายธวัชชัยซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว      ของนายธวัชชัยต่อไป ณ ศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ