ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะวิทยากรคือ นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน นิติกรชำนาญการ นายวิโรจน์ มาลา นิติกรปฏิบัติการ และคณะ               ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ซึ่งท่านวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ  การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามลำดับ  โดยมีผู้นำท้องถิ่น    ในตำบลบ้านพร้าว จำนวน ๑๐๐ คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ