ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ เนียมศรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน                         นิติกรชำนาญการ   นายวรพล วิจิตรพงษา นิติกร และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆของ  อำเภอนครไทย โดยการนี้ทางศาลได้มอบเอกสารความรู้ทางกฎหมายและบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการประกันตัวและบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน  ณ โรงเรียน       บางยางพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านบางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /


เอกสารแนบ