ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย และข้าราชการศาลยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับอำเภอนครไทย ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   


เอกสารแนบ