ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ 1 หน่วย และอาคารชุด 6 หน่วย ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคา
เอกสารแนบ