ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "อบรมพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม"

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "อบรมพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม"
       เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย นายพิพัฒน์ เจริญวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครไทย นางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใจ ณ สำนักสงฆ์ภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ