ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบของเยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครไทย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบของเยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครไทย
          เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย พร้อมด้วยนางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ได้เข้าเยี่ยมและมอบของให้ นายทรงกลด สารีบุตร ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครไทย ซึ่งป่วยและพักรักษาตัว   อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.


เอกสารแนบ