ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ        นางศศิธร ศรีวิเชียร ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครไทย บรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครไทย จำนวน ๑๑๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ