ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
        เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย ได้นำผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรม ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ในอำเภอนครไทย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day และกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณศาลแขวงนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.


เอกสารแนบ