ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
              เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นางศศิประภา กลิ่นอยู่  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖” ณ     โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. /


เอกสารแนบ