ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน
          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของ  นางสาววิไล จิวังกูร ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ศาลแขวงนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ