ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมการประชุมประสานข้อราชการผ่านระบบ Streaming

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมการประชุมประสานข้อราชการผ่านระบบ Streaming
       เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทยและหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมประสานข้อราชการกับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบ Streaming ณ ศาลแขวงนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ